Var med oss varje vecka och affärsnätverka för småföretag och entreprenörer
Join us every week for business networking for small businesses and entrepreneurs

English below >

Eventdetaljer

Att bygga affärsrelationer ökar din synlighet och skapar förtroende för dig i ditt företag.

Är detta viktigt för dig i ditt företag?

Du är definitivt på rätt ställe, fortsätt gärna läsa.

Claire Rees - Introbiz Swedens Franchise Director hälsar dig varmt välkommen till hennes nätverksevenemang online, som äger rum varje torsdag kl 10:00 (svensk tid)

Inte som andra nätverksmedlemskap, vi erbjuder en mycket öppen och säker miljö för företag att nätverka med varandra. Vi uppmuntrar bara affärsmän att dyka upp och delta, vi förväntar oss inget av någon.

Att bygga starka pålitliga affärsrelationer är inte något som händer över en natt, utan något som vi måste arbeta med och vårda under hela vår affärsnätverksresa.

Folk kommer att köpa och rekommendera personer de känner och litar på, är du den personen? Skulle folk rekommendera dig?

Är du redo att följa med oss ​​på denna resa, om svaret är ja, registrera dig för ditt GRATIS nätverksmöte och uppföljningssamtal med Claire Rees.

Vem är Introbiz Sweden?

Introbiz Sweden är den svenska franchisen för Introbiz, Storbritanniens ledande professionella affärsnätverk.

Vårt första sätt att arbeta i nätverk kombinerar relationsbyggande, branschkunskap och viktigast av allt förtroende. Vi hjälper våra medlemmar att expandera och växa sina affärer och har utvecklat ett stödjande näringsliv från ett brett spektrum av branscher.

Vi är värd för nätverkssessioner varje vecka på onsdagskvällar och torsdag morgon. Medlemmar är välkomna att delta i nätverkssessioner med Introbiz (UK) på fredag morgon. Länk >

Efter COVID ser vi också fram emot att vara värd för liveevenemang i hela Sverige igen.

Detaljer

Var? Zoom. Du kommer att få en länk strax före sessionen

När? Onsdagar 7 - 8 pm | Torsdagar 7 - 8:30 am & 10 - 11:00 (CET)

Hur mycket? Gratis för Introbiz Sweden-medlemmar *. Gäster är välkomna att vara med gratis två gånger.


Please book your place through Eventbrite. We look forward to meeting you soon! >

 

Event details

Building Business relationships boosts your visibility and builds trust for you in your business.

Is this important to you in your business?

You are in definitely in the right place, please carry on reading.

Claire Rees - Introbiz Swedens Franchise Director warmly welcomes you to her online networking event, which takes place every Thursday at 10:00am (Swedish time)

Not like other networking memberships, we offer a very open and safe environment for businesses to network with each other. We only encourage business people to turn up and take part, we do not expect anything from anyone.

Building strong trustworthy business relationships, is not something that happens overnight, but something that we need to work on and cherish throughout our business networking journey.

People will buy and recommend people they know and trust, are you that person? Would people recommend you?

Are you ready to join us on this journey, if the answer is yes then please register for your FREE networking meeting, and follow up call with Claire Rees.

Who is Introbiz Sweden?

Introbiz Sweden is the Swedish franchise of Introbiz, the UK’s leading professional business network.

Our people-first approach to networking combines relationship building, industry knowledge and, most importantly, trust. We help our members expand and grow their businesses and have developed a supportive business community from a wide range of industries.

We host weekly online networking sessions on Wednesday evenings and Thursday mornings. Members are welcome to join networking sessions with Introbiz (UK) on Friday mornings. Post-COVID we are also looking forward to hosting live events throughout Sweden again.

Details

Where? Zoom. You will be provided with a link shortly before the session

When? Wednesday 7 - 8 pm | Thursday 7 - 8:30 am & 10 - 11:00 (CET)

How much? Free for Introbiz Sweden members*. Guests are welcome to join for free twice.

*Learn more about our membership packages here. Please feel free to contact us if you have any questions or subscribe to our newsletter.

Please book your place through Eventbrite. We look forward to meeting you soon! >

.

OUR MEMBERS