Kom och bygg nya affärsrelationer med oss! Come and build new business relationships with us!

Eventdetaljer

English translation below

Välkommen till Introbiz Sweden-nätverkssessioner, värdar är Claire Rees och Christian Schönfeld, varje onsdagskväll kl. 19–20 och torsdag morgon kl. 7–08:30 & 10 - 11:00.

Internationella företag kommer att gå med oss för att träffa varandra online. Du kommer att kunna nätverka med likasinnade entreprenörer och bygga nya internationella relationer.

Vem är Introbiz Sweden?

Introbiz Sweden är den svenska franchisen för Introbiz, Storbritanniens ledande professionella affärsnätverk.

Vårt första sätt att arbeta i nätverk kombinerar relationsbyggande, branschkunskap och viktigast av allt förtroende. Vi hjälper våra medlemmar att expandera och växa sina affärer och har utvecklat ett stödjande näringsliv från ett brett spektrum av branscher.

Vi är värd för nätverkssessioner varje vecka på onsdagskvällar och torsdag morgon. Medlemmar är välkomna att delta i nätverkssessioner med Introbiz (UK) på fredag morgon. Länk >

Efter COVID ser vi också fram emot att vara värd för liveevenemang i hela Sverige igen.

Detaljer

Var? Zoom. Du kommer att få en länk strax före sessionen

När? Onsdag 19 - 20 | Torsdag 7 - 8:30 | Torsdag 10 - 11:00 (CET)

Hur mycket? Gratis för Introbiz Sweden-medlemmar *. Gäster är välkomna att vara med gratis två gånger.

 

Welcome to the Introbiz Sweden networking sessions, hosted by Director Claire Rees and Christian Schönfeld, every Wednesday evening 7 - 8 pm and Thursday morning 7 - 8:30am & 10 - 11:00 cest (Swedish time)

International businesses will be joining us to meet each other online. You will be able to network with like-minded entrepreneurs and build new international relationships.

Who is Introbiz Sweden?

Introbiz Sweden is the Swedish franchise of Introbiz, the UK’s leading professional business network.

Our people-first approach to networking combines relationship building, industry knowledge and, most importantly, trust. We help our members expand and grow their businesses and have developed a supportive business community from a wide range of industries.

We host weekly online networking sessions on Wednesday evenings and Thursday mornings. Members are welcome to join networking sessions with Introbiz (UK) on Friday mornings. Post-COVID we are also looking forward to hosting live events throughout Sweden again.

Details

Where? Zoom. You will be provided with a link shortly before the session

When? Wednesday 7 - 8 pm | Thursday 7 - 8:30 am & 10 - 11:00 (CET)

How much? Free for Introbiz Sweden members*. Guests are welcome to join for free twice.

*Learn more about our membership packages here. Please feel free to contact us if you have any questions or subscribe to our newsletter.


Please book your place through Eventbrite. We look forward to meeting you soon! >

 

OUR MEMBERS